Aktuality

Testy OSP
NANEČISTO pro 9. třídy

Popis výuky:

Zkoušky nanečisto z testů Obecně studijních předpokladů pro žáky 9. tříd budou probíhat v Gymnáziu Na Zatlance. Analyzovali jsme všechny testy OSP z přijímacích zkoušek z minulých 10 let. Naše testy pokrývají celou šíři otázek. S velkým důrazem zařazujeme nejvíc problémové úlohy. Absolventi testů v minulých letech vykazovali u zkoušek nejvyšší percentily.

Termíny:

Žádné výuky neběží

Místo konání:

Gymnázium Na Zatlance (kousek od stanice metra Anděl). Sraz před školou, vyučující si vás vyzvedne.

Délka a cena výuky:

Jedno kolo zkoušek nanečisto z obecných studijních předpokladů bude trvat 2 vyučovací hodiny. Cena jednoho kola je 200 Kč. V každém termínu zadáváme jiné testy.

Přihlašování do zkoušek nanečisto:

Do zkoušek nanečisto se nemusíte hlásit, každý, kdo přijde, se zúčastní. Sledujte termíny a v případě zájmu o konkrétní kolo zkoušek nanečisto se dostavte ve stanovený čas před budovu Gymnázia Na Zatlance.

Bližší popis testů:

Testy jsou sestavovány typově i obsahově z podobných otázek, které se objevují u přijímacích zkoušek (například tzv. "scio" testy). Testy jsou doplněny výkladem a rozborem jednotlivých otázek. Testy vyhodnocujeme a z testů sestavujeme Tabule cti, pořadí třetiny nejúspěšnějších. Žáci absolvováním zkoušek nanečisto získají porovnání svých výsledků s velkým počtem dalších chlapců a děvčat. Naučí se logicky myslet, zlepší práci s textem, vyhledávání slov podobného či opačného významu, vztahů mezi pojmy. Naučí se řešit logicko-matematické úlohy i úlohy založené na jazykovém citu. Absolventi zkoušek nanečisto z minulých let byli následně velmi úspěšní v rámci přijímacího řízení.

Zkušenosti z minulých let:

Žáci, kteří se pravidelně připravovali ke zkouškám skládáním zkoušek nanečisto z OSP, se postupně zlepšovali. Otázky verbální části odpovídali postupně až o 20 % lépe a hlavně daleko rychleji. Zvýšila se hbitost odpovědí a přehled nad možnými typy otázek, nad různými variantami dotazů. Jistota při analýze různých druhů textů. Při práci s grafy a tabulkami se postupně zvyšoval stupeň pochopení grafického znázornění, žáci postupně zvládali sloupcové, čárové i koláčové grafy. Největší pokroky zaznamenali žáci u logiky a kvantitativní části testu. Zvládnutím základních technik zápisů logických zeber si zvýšili sebevědomí při analýze a řešení tohoto typu úkolů. Společně jsme odhalili tajemství porovnávání hodnot a průniku množin. Procvičením matematických příkladů z testů OSP a propojením způsobů řešení s klasickými postupami školní matematiky šly výsledky v početní části o více než polovinu nahoru. Porovnáním průměrů z absolvovaných testů je jednozněčně patrné, jak bodové zisky žáků rostou. Podle zpětných ohlasů byly vlastní ostré zkoušky v dubnu proti cvičným testům snadné a lehké. Naši žáci byly úspěšní na všech školách, kde testy OSP u zkoušek využívají.

Ukázkové testy OSP

 

© 2008-2014 Zkoušky nanečisto