Aktuality

Dlouhodobý kurz
k přípravě na testy Obecných studijních předpokladů

Popis kurzu:

Kurz je zaměřen na jednotlivé okruhy otázek, které se pravidelně objevují v testech Obecných studijních předpokladů v rámci přijímacích zkoušek na střední školy, ať už od firmy Scio nebo jiných firem zabývajících se testováním. Cílem kurzu je seznámit studenty s typy otázek týkajících se práce s texty, vyhledávání informací, pojmosloví, výrokové a matematické logiky, hledání vztahů mezi slovy a objekty a podobně.

Velký důraz bude kladen právě na výuku logických úloh, příkladů s matematickým podtextem a dalších problémových partií.

Máme k dispozici "scio" testy z posledních šesti let. Vybavíme vás velkým množstvím učebních materiálů na doma.

Místo konání:

Gymnázium Na Zatlance, Na Zatlance 11, Praha 5 - Anděl, sraz vždy 5 minut před začátkem před budovou školy

Vedoucí kurzu:

Mgr. Petr Husar (9. třída)

Jakub Havránek (5. třída, 7. třída)

Délka a cena kurzu:

Předpokládaná délka 15 týdnů, dvě vyučovací hodiny (90 minut) týdně. Cena kurzu je 3 400 Kč. Přihlaste se, dokud je čas.

Elektronické přihlašování do skupin:

Žádné výuky neběží

Přesnější popis výuky:

Každá hodina bude zaměřena na jednu oblast typových otázek. Studenti se seznámí s plnou škálou variant, s chytáky, se základními strategickými postupy. V rámci výuky bude vždy krátký závěrečný test. Pravidelně budou žáci dostávat studijní materiály na domácí přípravu. Projdeme testy OSP z minulých let.

 

© 2008-2014 Zkoušky nanečisto